นำเอา Script นี้ไปไว้ในส่วน HEAD และตรงส่วน BODY นะครับ ดูตัวอย่างด้านล่างนี้ครับ

สคริปต์ตรงส่วน HEAD

<script language="javascript">

function getdateinfo()
{
 var today = new Date();
 numdate=today.getDate();
 dofm=today.getDay();
 month=today.getMonth();
 year=today.getYear();
}
function gettimeinfo()
{
 var now = new Date();
 hour=now.getHours();
 min=now.getMinutes();
 sec=now.getSeconds();
if (hour<10) hour='0'+hour;
if (min<10) min='0'+min;
if (sec<10) sec='0'+sec;
}
function getsap()
{
 var sap='/';
 return sap;
}
function none()
{
 return '';
}
function hh_mm_ss()
{
gettimeinfo();
return (hour+':'+min+':'+sec);
}
function update()
{
 tstring='';
tstring=hh_mm_ss();
dstring='';
dstring=none();
dtstring=dstring+' '+tstring;
document.wiz.showbox1.value=dtstring;
dtTimer=setTimeout('update()',100);
}
</script>

สคริปต์ตรงส่วน BODY

<form name=wiz>
<input name='showbox1' size='7'>
</form>
  <p>
    <script language='JavaScript'>
update();
</script></p>

และอย่าลืมเอาสคริปต์นี้ไปไว้ตรงส่วน BODY ด้วย

 

body onload="showdate()"


เช่น

<body bgcolor="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" body onload="showdate()">>

Comment

Comment:

Tweet